Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

Notis - Mukim Bestari Jaya


                 

WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


(Seksyen 97 dan 98)

NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

      Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.
       
      Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.

      Kamu adalah dengan ini dikehendaki dalam  tempoh tiga bulan dari tarikh notis ini di sampaikan, supaya membayar *di Pejabat Tanah Daerah ini/di PEJABAT TANAH/DAERAH KUALA SELANGOR segala jumlah wang yang sekarang genap masa sebagaimana yang dimasukkan dalam ruangan ketiga hingga enam dalam Jadual itu dan yang dijumlahkan dalam ruangan akhirnya.

      Dan ambil perhatian bahawa, jika *jumlah/mana-mana daripada jumlah yang dinyatakan diruangan akhir itu, tidak dibayar dengan sepenuhnya dalam tempon tiga bulan tersebut, maka saya yang bertandatangan di bawah ini, menurut kuasa kuasa-kuasa yang diberi oleh syeksyen 100 kanun Tanah Negara, akan mengistiharkan dengan jalan perintah *tanah/tanah-tanah berkenaan dilucutkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.

JADUAL TANAH DAN TUNGGAKAN

 

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NO WARTA

TARIKH DI
WARTA KAN

NO. FAIL

PERIHAL & NO. HAK MILIK

NO. *LOT P/T

SEWA TAHUN INI

TUNGGA KAN DAN TAHUN-TAHUN YANG LEPAS

FEE-FEE, DLL., YANG DIKENA KAN SEBAGAI SEWA

TUNGGA KAN FEE/FEE- FEE

JUMLAH KENA DI BAYAR

SYABAS INTISARI Sdn. Bhd.

25A, JLN BESAR, 42200 PEKAN KPR, SEL

4217


31hb DIS. 2009


PTKS 2A/42/ 21


(1)
GM
0001163


MUKIM B. B'JUNTAI

(2)
LOT
0004569
(3)

121.00
(4)

560.55
(5)DENDA LEWAT 924.900


Notis 6A
20.00

(6)

0.00
(7)

1626.45
NOODLE HOUSE SDN. BHD.

NO. 32B, JLN SS 3/35, 47300 P.J, SEL

89

21hb JAN 2010

PTKS 2A/45 sk 5/ 009


GM
0000060

MUKIM B. B'JUNTAI

LOT
0001816


1291.00


13265.00

DEWAN
LEWAT
8471.80

Notis 6A
20.00

0.00

23047.80

TOLHA B HJ ISMAIL

KPG JAYA SETIA, 45600 B. BER-JUNTAI SEL

899

1hb APR 2010

PTKS 2A/42/ 52


GM
0000424

MUKIM B. B'JUNTAI

LOT 0001115

53.00

1580.00

DENDA LEWAT 5151.90

Notis 6A
20.00

0.00

6804.90

GULA PERAK BERHAD

Level 7, Dynasty Hotel, 218 Jln Ipoh, 51200 KL.

3574

4hb Nov 2010

PTKS 2A/42/139 (23)

GRN
29953

MUKIM B.
B'JUNTAI

LOT
24

167,907.00

381,00.40

DENDA LEWAT 72,756.30

Notis 6A
20.00

0.00

621,683.70

 
                  

Kemaskini pada 2014-01-20 14:34:59 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2020 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008