Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

Notis - Mukim Kuala Selangor


                     

WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


(Seksyen 97 dan 98)

NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.
       
Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.

Kamu adalah dengan ini dikehendaki dalam  tempoh tiga bulan dari tarikh notis ini di sampaikan, supaya membayar *di Pejabat Tanah Daerah ini/di PEJABAT TANAH/DAERAH KUALA SELANGOR segala jumlah wang yang sekarang genap masa sebagaimana yang dimasukkan dalam ruangan ketiga hingga enam dalam Jadual itu dan yang dijumlahkan dalam ruangan akhirnya.

Dan ambil perhatian bahawa, jika *jumlah/mana-mana daripada jumlah yang dinyatakan diruangan akhir itu, tidak dibayar dengan sepenuhnya dalam tempon tiga bulan tersebut, maka saya yang bertandatangan di bawah ini, menurut kuasa kuasa-kuasa yang diberi oleh syeksyen 100 kanun Tanah Negara, akan mengistiharkan dengan jalan perintah *tanah/tanah-tanah berkenaan dilucutkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.

JADUAL TANAH DAN TUNGGAKAN

 

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NO WARTA

TARIKH DI
WARTA KAN

NO. FAIL

PERIHAL & NO. HAK MILIK

NO. *LOT P/T

SEWA TAHUN INI

TUNGGA KAN DAN TAHUN-TAHUN YANG LEPAS

FEE-FEE, DLL., YANG DIKENA KAN SEBAGAI SEWA

TUNGGA KAN FEE/FEE- FEE

JUMLAH KENA DI BAYAR

         

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

SAP HOLDINGS BERHAD

No. 26, Jln 2/6, Dataran Templer, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Sel

2465

5hbOGOS
2010

PTKS 2A/42/22 (7)

HSD
0005288

Bandar Kuala Selangor


LOT
0000619


2,513.00


7,539.00

DEWAN
LEWAT
1,105.80

Notis 6A
20.00

0.00

11,177.80

BINTANG  GEMILANG DEVELOPMENT SDN BHD

No 107,Berkeley New Town Centre,Jalan Batu 11A,P.O.Box 124,41200 Klang Selangor.

3848

 

25hb November 2010

PTKS 2A/42/159(3)

PM 1079

LOT 2034

 SEKSYEN 20

132.00

1,488.00

Denda Lewat1,040.80

Notis 6A 20.00 

0.00

2,680.80

ANTON BIN HAJI SIRAT DAN MOHAMED ARIS BIN HAJI ILIAS

KAMPUNG UJONG PERMATANG 45000 KUALA SELANGOR SELANGOR 

3853

25hb November 2010

PTKS 2A/4/57(17)

GM 345

Mukim Kuala Selangor

LOT 245

108.25

2,535.45

Denda Lewat 3,708.60

Notis 6A 20.00

0.00

6,372.30

UMNO PEKAN KUALA SELANGOR

BANGUNAN UMNO BAHAGIAN KUALA SELANGOR,KM 1,JLN KLANG 45000 KUALA SELANGOR SELANGOR.

1956

09hb JUN 2011

PTKS 2A/42/259 (2)

PN 30664

LOT 3892 SEKSYEN 19

213.00

1259.00

Denda Lewat  343.20

Notis 6A 20.00 

 

1,835.20

 
                    

Kemaskini pada 2014-01-20 14:50:34 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2020 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008