Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

Notis Mukim Ujong Permatang

 

                            

WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


(Seksyen 97 dan 98)

NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

   Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.
       
   Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.

   Kamu adalah dengan ini dikehendaki dalam  tempoh tiga bulan dari tarikh notis ini di sampaikan, supaya membayar *di Pejabat Tanah Daerah ini/di PEJABAT TANAH/DAERAH KUALA SELANGOR segala jumlah wang yang sekarang genap masa sebagaimana yang dimasukkan dalam ruangan ketiga hingga enam dalam Jadual itu dan yang dijumlahkan dalam ruangan akhirnya.

   Dan ambil perhatian bahawa, jika *jumlah/mana-mana daripada jumlah yang dinyatakan diruangan akhir itu, tidak dibayar dengan sepenuhnya dalam tempon tiga bulan tersebut, maka saya yang bertandatangan di bawah ini, menurut kuasa kuasa-kuasa yang diberi oleh syeksyen 100 kanun Tanah Negara, akan mengistiharkan dengan jalan perintah *tanah/tanah-tanah berkenaan dilucutkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.

 

 

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NO WARTA

TARIKH DI
WARTA KAN

NO. FAIL

PERIHAL & NO. HAKMILIK

NO. *LOT P/T

SEWA TAHUN INI

TUNGGA KAN DAN TAHUN-TAHUN YANG LEPAS

FEE-FEE,DLL., YANG DIKENA KAN SEBAGAI SEWA

TUNGGA KAN FEE/FEE- FEE

JUMLAH KENA DI BAYAR

LIAS B. MUNSALI

SAHLI B. KATIMIN, LOT 117, BATU 6, SG. GULANG-GULANG, TG. KARANG

1604


27hb MEI 2010

PTKS 2A/42/78 (3)

(1)
GM
0001165


MUKIM UJONG P'MATG

(2)
LOT
0000122
 

(3)

64.75 

(4)

660.80 

(5)DENDA LEWAT 9,407.50


Notis 6A
20.00

(6)

0.00 

(7)

10,153.50 

ABDL LATIF B. MHMED, AISHAH BT MHMED, MUSA B. SULAIMAN

KPG KUANTAN

1787

10 HB JAN. 2010

PTKS 2A/42/84 (3)
 


GM
0000017

MUKIM UJONG P'MATG

LOT
0000669

 


29.00
 


939.50
 

DEWAN
LEWAT
3076.30

 

0.00

4064.80

KASBUN B. DEPO

BT7 SWH SMPDAN 7/4, SG. GULANG GULANG

4071

17 hb DES. 2010

PTKS 2A/42/35


GM
0001221

MUKIM UJONG P'MATG

LOT 0001875

43.25

1502.85

DENDA LEWAT 4950.50

Notis 6A
20.00

0.00

6516.60

ISMAIL B BUSU, JA'AFAR B MANSOR DAN NGAH BT UNOS

BT 7, SWH SMPDAN 7/4, SG GULANG GULANG

4218

31hb DIS. 2009

PTKS 2A/42/36

GM
0001154

MUKIM UJONG P'MATG

LOT 0001271

35.40

1320.40

DENDA LEWAT 4105.40

Notis 6A
20.00

0.00

5481.20

HALIJAH BT MAHAH

 

696

8hb MAC. 2010

PTKS 2A/42/38


GM
000780

MUKIM UJONG P'MATG

LOT 0000398

59.50

2267.15

DENDA LEWAT 9055.80

Notis 6A
20.00

0.00

11402.45

AZMAN B ABD MAJID, FATIMAH BT ZAINUDDIN, HALIJAH BT ZAINUDDIN, JAMALIAH BT IBRAHIM, SANIAH BT MAHMUD, SAPIAH BT ZINUDDIN, SURINAH BT OTHMAN, TAJUDIN BIN ANDAK

KAMPUNG UJONG PERMATANG, PASIR PANAMBANG

2466

05 OGOS 2010

PTKS 2A/42/56 (11)

GM 0001142

LOT 0000448

85.50

1,336.00

 


DENDA LEWAT 1,211.10

Notis 6A
20.00

0.00

2,652.60


WILLY STEEL SDN BHD

Lot 453 & 454, jln perusahaan 2, bandar baru sungai buluh, 45800 sungai buluh, selangor

2760

26 OGOS 2010

PTKS 2A/42/115(3)

 PM 0000040

MUKIM IJUK
 

LOT 0001711

2787.65

2787.65


DENDA LEWAT 596.10

Notis 6A
20.00

0.00

6191.40

RABIAH BINTI AKIL

Kampung Hujung Permatang,45000 Kuala Selangor Selangor.

3628

11hb November 2010

PTKS 2A/42/122(2)

GM 0000766

Mukim Hujung Permatang

LOT 0000370

17.25

562.60

DENDA LEWAT 1,689.20

Notis 6A 20.00

 

0.00

2,289.05

SAHIB BIN MOHAMED

UJONG PERMATANG,45000 KUALA SELANGOR SELANGOR

4197

23hb Disember 2010

PTKS 2A/42/223(2)

GM 0001363

Mukim Hujong Permatang

LOT 0001643

68.00

2,513.50

DENDA LEWAT 9863.10 

Notis 6A 20.00

0.00

12,464.60

JABALNUR PROPERTIES SDN BHD

No 14 - 5,Pusat Dagangan UMNO,Lot 8,Persiaran Damai,Seksyen 11,40000 Shah Alam Selangor.

3184

30hb September 2010

PTKS 2A/42/107 (4)

HSD 19901

Mukim Hujong Permatang

LOT 2089

8,257.00

8,257.00

Denda Lewat

1,774.50

Notis 6A 20.00

0.00

18,308.50

JABALNUR PROPERTIES SDN BHD

No 14 - 5,Pusat Dagangan UMNO,Lot 8,Persiaran Damai,Seksyen 11,40000 Shah Alam Selangor.

3183

30hb September 2010

PTKS 2A/42/106(4)

HSD 19900

Mukim Hujong Permatang

LOT 2088

8,748.00

8,748.00

Denda Lewat 1,880.00 Notis 6A 20.00

0.00

19,396.00

 
                           

 


Kemaskini pada 2019-02-22 10:34:29 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2020 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008