Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

Notis - Mukim Tanjong Karang

 

                          

WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


(Seksyen 97 dan 98)

NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

   Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.
       
   Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.

   Kamu adalah dengan ini dikehendaki dalam  tempoh tiga bulan dari tarikh notis ini di sampaikan, supaya membayar *di Pejabat Tanah Daerah ini/di PEJABAT TANAH/DAERAH KUALA SELANGOR segala jumlah wang yang sekarang genap masa sebagaimana yang dimasukkan dalam ruangan ketiga hingga enam dalam Jadual itu dan yang dijumlahkan dalam ruangan akhirnya.

   Dan ambil perhatian bahawa, jika *jumlah/mana-mana daripada jumlah yang dinyatakan diruangan akhir itu, tidak dibayar dengan sepenuhnya dalam tempon tiga bulan tersebut, maka saya yang bertandatangan di bawah ini, menurut kuasa kuasa-kuasa yang diberi oleh syeksyen 100 kanun Tanah Negara, akan mengistiharkan dengan jalan perintah *tanah/tanah-tanah berkenaan dilucutkan kepada Pihak Berkuasa Negeri.

JADUAL TANAH DAN TUNGGAKAN
 

 

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NO WARTA

TARIKH DI
WARTA KAN

NO. FAIL

PERIHAL & NO. HAK MILIK

NO. *LOT P/T

SEWA TAHUN INI

TUNGGA KAN DAN TAHUN-TAHUN YANG LEPAS

FEE-FEE,DLL., YANG DIKENA KAN SEBAGAI SEWA

TUNGGA KAN FEE/FEE- FEE

JUMLAH KENA DI BAYAR

ABDUL
LATIF B. OMAR, KUSSIN B. HJ TAIB,LATIP ALIAS LATIM B. OMAR. MOHAMED AMIN B. OMAR, RAJMAH BT OMAR

 

84


21 HB JAN. 2010

PTKS 2A/42/48

(1)
GM
0003872


MUKIM TG.KRG

(2)
LOT
0001609
 

(3)

56.25 

(4)

1909.60 

(5)DENDA LEWAT 6289.20


Notis 6A
20.00

(6)

0.00 

(7)

8275.05 

ISMAIL B. HAJI

kg.sg.
tengi
kanan

85

21 HB JAN. 2010

PTKS 2A/42/49
 


GM
0004299

MUKIM TG.KRG

LOT
0000151

 


66.00
 


2210.00
 

DEWAN
LEWAT
6280.70

 

0.00

8576.70

HALIJAH BINTI ABDUL RAHMAN

 

86

21 HB JAN. 2010

PTKS 2A/42/51


GM
0003316

MUKIM TG.KRG

LOT 0000836

56.25

2010.50

DENDA LEWAT 7716.50

Notis 6A
20.00

0.00

9803.25

SALIO B. SODIK
ROMO

 

87

21 HB JAN. 2010

PTKS 2A/42/45

GM
0004303

MUKIM TG.KRG

LOT 0000138

79.00

2725.00

DENDA LEWAT 8109.90

Notis 6A
20.00

0.00

10933.90

DIN B. LONG

kg.sg.
tengi
kiri

267

4hb FEB. 2010

PTKS 2A/42/54


GM
0004963

MUKIM TG.KRG

LOT 0026706

48.00

1899.00

DENDA LEWAT 8109.90

Notis 6A
20.00

0.00

7949.20

ALOYAH B. HJ AMRAN @ HAMSIAH BT HJ ABDL RANI, ESAH BT DELIMIN @ ESAH BT DOLEMAN, MAIN MUNAH BT MOHAMED BAHIR, SAMSIAH @ HABIBAH BT HJ ISMAIL, ALOYAH BT HJ AMRAN @ HAMSIAH BT HJ ABDL RANI

Sg Tengi, 45500 TG KRG

1211

29hb APRIL 2010

PTKS 2A/42/44

GM
0003788

MUKIM TG.KRG

LOT 0000879


108.00


3703.00
DENDA LEWAT 8109.90

Notis 6A
20.00

0.00

17787.80

HAJI ABDL LATIF B HJ ABDL MANAN

LOT 4139, KPG SR TIRAM JAYA ,

2123

8hb JULAI 2010

PTKS 2A/42/73

HSM 0010482

MUKIM TG.KRG

LOT 0004139


20.50


804.00
DENDA LEWAT 2592.50

Notis 6A
20.00

0.00

3437.00

RASIMIN BIN MORAWI

AHMAD B ROHAYAT BLOK D, SAWAH SMPDAN

2122

8hb JULAI 2010

PTKS 2A/42/94 (9)
GM
0004852

MUKIM TG.KRG

LOT 0004086

17.25

829.65DENDA LEWAT 381.50

Notis 6A
20.00

0.00

1248.40.

Mohd Sany Bin Dato' Abd Hamid

Mohd Syukor bin Suratin.
Lorong 15, Parit 1, Sungai Sireh, 45500 Tg. Krg Selangor

2758

26 Ogos 2010

PTKS 2A/42/66

HSM
10537

MUKIM TG.KRG

LOT
25463

50.00

1,046.50DENDA LEWAT 2,647.20

Notis 6A
20.00

0.00

3,763.70

EE TIAN HO

NO 11, Lorong Raja Hassan, 41400 Klang, Selangor

3442

11hb Ogos 2010

PTKS 2A/42/165(2)

GM
2633

MUKIM TG.KRG

LOT
282

38.25

358.50DENDA LEWAT 199.20

Notis 6A
20.00

0.00

615.95

IBRAHIM BIN HARON

Lot 10571, Jln Parit 4, Blok O, Sg Burung, 45500 Tg Krg Sel

3444

28hb Ogos 2010

PTKS 2A/42/192(2)

HSM
3210

MUKIM TG.KRG

LOT
10571

43.50

935.60

DENDA LEWAT 1,482.20

Notis 6A
20.00

0.00

2,481.30

TAIB BIN HJ HALID

Arshad Masri, Taliair 3, Ban 3, Sg Burung, 45500 Tg Krg, Sel

3445

28hb Ogos 2010

PTKS 2A/42/194(2)


HSM
4632

MUKIM TG.KRG

LOT
18688

16.00

458.00

DENDA LEWAT 1,379.50

Notis 6A
20.00

0.00

1,873.50

MOHD ARIF B OTHMAN

Blok D, Tgkat 8, Tmn Sejahtera, 52100 Kuala Lumpur

3446

28hb Ogos 2010

PTKS 2A/42/207(2)

HSM
10539

MUKIM TG.KRG

LOT
9091

16.00

488.00

DENDA LEWAT 1,632.60

Notis 6A
20.00

0.00

2,156.60

SULAIMAN B HJ TAIB

Abd Rahman Zain, Parit 1, Ban 2, Lorong 7, Sg Sireh, 45500 Tg Krg, Sel

3447

28hb Ogos 2010

PTKS 2A/42/207(2)

HSM
2939

MUKIM TG.KRG

LOT 7440

48.00

846.00

DENDA LEWAT 735.10

Notis 6A
20.00

0.00

1,649.10

SYARIKAT NAZATI SDN BHD

117B,JLN KAPAR,41400 KLANG SELANGOR

4198

23hb Disember2010

PTKS 2A/42/161(2)

HSM 6433

MUKIM TG KRG

LOT 19972

38.25

870.50

DENDA LEWAT 1,658.80

Notis 6A 20.00

 

0.00

2,587.55

RAHMAH BT JOHAR,SIDEK BIN KAMARUDDIN DAN ZAHARAH BT JOHAR

Lot 9,Sungai Johor,45500 Tanjung Karang Selangor

3415

3415

21hb Oktober 2010

PTKS 2A/42/147 (2)

GM 5904

MUKIM Bandar Tangjung Karang

LOT 9 Seksyen 1

122.25

1,045.25

Denda Lewat 529.10

Notis 6A 20.00

 

0.00

1,716.60

ASMANI BIN ANANG

Lot 18754,Lorong 16,Sungai  Sireh,45500 Tg Karang Selangor.

3416

21hb Oktober 2010

PTKS 2A/42/196(2)

HSM

 8101

LOT

18754

16.00

470.00

Denda Lewat 1492.8

Notis 6 A 20.00

0.00

1,998.80       

Rasimin Bin Morawi

Ahmad bin Rohayad,Blok D,Sawah Sempadan 45500 Tg Karang Selangor.

3290

14hb Oktober 2010

PTKS

2A/42/95 (10)

GM

4853

LOT

21329

48.00

1,182.65

Denda Lewat 595.30

Notis 6A

20.00 

 

0.00

1,845.95

SA'ABON BIN KASAN KIRAM

Kampung Seri Tiram Jaya 45500 Tg Karang Selangor

3289

14hb oktober 2010

PTKS 2A/42/125 (2)

HSM

 

10423

LOT

4500

16.00

566.00

Denda Lewat 1,925.20

Notis 6A 20.00

 

0.00

2,527.20

HASSAN BIN TAHIR

LOT 1211,JALAN SUNGAI TENGI KIRI,45500 TG KARANG SELANGOR

3849

25hb November 2010

PTKS 2A/42/197 ( 2 )

GM

3861

LOT

1211

23.75

900.95

Denda Lewat 4,129.30

Notis 6A

20.00

0.00

5,074.00

BADIAH BT ABDUL RAHMAN

Lot 9,Jalan Jurutera,Kg Sri Aman Luar,47000 Puchong Selangor.

3850

25hb November 2010

PTKS 2A/42/222 ( 2 )

HSM 3035

LOT 16705 16706 16712 16713

 

49.75

801.65

Denda Lewat 570.30

Notis 6A 20.00

0.00

1,441.70

ATON BINTI RUSTAM

Lot 18648,Lorong 19,Jalan Ban RB,Crossband 4,Sg Sireh,45500 Tg Karang Selangor.

 

3852

25hb November 2010

PTKS 2A/42/191 (2)

HSM 10496

LOT 18648

16.00

548.00

Denda Lewat 1,910.80

Notis 6A 20.00

0.00

2,494.80

MOHAMMAD MUSTAMAMI BIN HAJI TOHA,MUKHAMMAD MISHBAH KHUSHUDUR BIN TOHA

 Batu 7,Jalan Seri Tiram Jaya.45500 Tg Karang Selangor.

3851

25hb November 2010

PTKS 2A/42/225(2)

GM5133

LOT 27073

48.00

462.00

1,706.20 Notis 6A 20.00

0.00

2,236.20

TAMAN IHSAN JAYA SDN BHD

No 232,Jalan 5/50,46000 Petaling Jaya Selangor

 

3449

28hb Oktober 2010

PTKS 2A/42/181(2)

HSM 1639

LOT 398

133.25

1,503.00

1,041.20 Notis 6A 20.00

0.00

2,697.45

TAN TENG KUEY,TEE  SENG HENG,TEE SENG HUAT,TEE WAN KIA,TEH BEE @ TEH HENG BEE

No.7 Jalan 3,Taman Sri Tanjong,45500 Tg Karang,Selangor.

1629

 

12hb Mei 2011

PTKS 2A/42/245(2)

GM

122114

LOT

20014

SEKSYEN 2

 

1,545.25

7,032.50

Denda Lewat 2,742.80

 Notis 6A 20.00

0.00

11,340.55

LIN HENG

89 Jalan Bagan,Tanjung Keramat 45000 Kuala Selangor Selangor

1630

12hb Mei 2011

PTKS 2A/42/255(2) 

 

GRN 28230

LOT 9 Seksyen 1

113.00

1,799.00

Denda Lewat 1,679.60

 Notis 6A 20.00

0.00

3,611.60

MOHD HILMIE BIN HAJI AHMAD

NO 1113,FELDA KERATONG 5,26900 BANDAR TUN RZAK PAHANG.

12

06hb Jun 2011

PTKS 22/42/221 (2)

HSM 3324

LOT 19388

39.00

958.50

Denda Lewat  1,279.20

 Notis 6A

 20.00

0.00

2,296.70

HAMDZANI BIN HJ YASIN

LOT 3739,LORONG ABDULLAH,BATU 7,JLN KEBUN,SEKSYEN 32,40460 SHAH ALAM SELANGOR

2213

23hb Jun 2011

PTKS2A/42/252(4)

HS(M) 1351

LOT  3793

 

40.00

643.90

Denda Lewat 372.80 Notis 6A 20.00

0.00

1,076.70

HAJI AHMAD BIN HAJI KASIM, HAJI MOHD YASSIM BIN HAJI KASIM

JAMALIAH BINTI KUSAIRI, NO 21, PARIT EMPAT BARAT, 45300 SUNGAI BESAR, SELANGOR

2629

21 Julai 2011

PTKS 2A/42/343 (2)

HSM 11565

LOT 16726

62.00

2,310.00

Denda lewat 7,220.10 Notis 6A 20.00

0.00

9,612.10

 
                          

 


Kemaskini pada 2019-02-22 10:34:00 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2020 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008