Urusan Di Unit Pendaftaran PDTKS Memaparkan Pengumuman di Tab Baru

       

SENARAI SEMAK URUSNIAGA & BUKAN URUSNIAGA :

 1. Pindahmilik Tanah
 2. Kaveat Persendirian
 3. Turunmilik Akibat Kematian ( Pusaka Kecil borang E,F,T)
 4. Kebenaran Pindahmilik  dan Gadaian
 5. Hakmilik Hilang /Rosak/Hancur

SEMAKAN STATUS PERMOHONAN URUSNIAGA & BUKAN URUSNIAGA Kilk disini

 

PERMOHONAN ATAS TALIAN https://etanah.selangor.gov.my  MERUJUK KEPADA MANUAL PENGGUNAAN SEPERTI BERIKUT:

 

 1. Klik disini Pendaftaran Akaun Pengguna Individu
 2. Klik disini Carian Persendirian hakmilik
 3. Klik disini Carian Rasmi hakmilik
 4. Klik disini Salinan Sah Hakmilik
 5. Klik disini Salinan Sah Suratcara
 6. Klik disini Permohonan kebenaran pindahmilik
 7. Klik disini Permohonan kebenaran pindahmilik dan Gadaian
 8. Klik disini Permohonan kebenaran Gadaian
 9. Klik disini Permohonan kebenaran pindahmilik kepada bukan bumiputera /Syarikat Bukan bumiputera

 

TEMUJANJI BIOMETRIK /PENYAKSIAN BORANG 14A (BORANG PINDAHMILIK TANAH -  KLIK DISINI

 

 

SENARAI BORANG

image

Borang 26A (Pemberitahuan Pertukaran Alamat)

image

Borang Permohonan Untuk Didaftarkan Sebagai Wakil (urusan Grant of Probate / Letter of Administration)

image

Borang Permohonan Kebenaran Pindahmilik dan Gadaian

image

Borang Permohonan Memperbaharui Hakmilik (Geran) Hilang / Penuh / Rosak

image

Borang 19B (Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Persendirian)

image

Borang 19G (Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian)

image

Borang 19D (Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien)

image

Borang 19H (Permohonan Untuk Membatalkan Kaveat Persendirian)

image

Notis Menarik Balik Kaveat Pemegang Lien

image

Surat Akuan

   

 

Diterbitkan pada 9 February, 2024 Diterbitkan Oleh Administrator