Maklumbalas II Hubungi Kami || Soalan Lazim (FAQ) || Peta Laman || Kajian Kepuasan Pelanggan

Imbas QR Kod bagi
melayari Portal Rasmi
menggunakan mobil
 [ x ]

qr

Kami Ingin Mendengar Pendapat Anda...

klik untuk sertai kami >>


Kalender PDTKS

w3c logo
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
 jata  jata2  new_title_6

selangorku 

rakyat

Notis awam

Feb 01, 2018 - PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI BAWAH SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA KE ATAS KERAJAAN DI KAMPUNG FELDA BUKIT CHERAKAH, MUKIM JERAM DAERAH KUALA SELANGOR. Maklumat lanjut untuk mengetahui notis pemberitahuan dan senarai nama, klik disini. Untuk mendapatkan Borang Bantahan Permohonan pemberimilikan tanah kerajaan di bawah seksyen 76 kanun tanah negara ke atas kerajaan di kampung Felda Bukit Cherakah, Mukim Jeram Daerah Kuala Selangor,klik disini untuk muatnaik ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/974

Wang Cagaran Yang Tidak Dituntut

Oct 18, 2013 -             WANG CAGARAN YANG TIDAK DITUNTUT Pada menjalankan kuasa, Pentadbir Tanah Kuala Selangor memberitahu bahawa wang cagaran yang tersebut di dalam Jadual ini telah tidak dituntut selama lebih dua belas (12) blan dan masih tersimpan dalam Akaun Wang Cagaran di Pejabat Tanah Kuala Selangor. Dengan ini, adalah diberitahu jika sekirannya tuntutan tidak dibuat kepada Pentadbir Tanah Kuala Selangor dengan menyertakan resit-resit asal ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/95

Notis - Mukim Ulu Tinggi

Oct 18, 2013 -                     WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA       Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.              Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/88

Notis - Mukim Bestari Jaya

Oct 18, 2013 -                   WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA       Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.              Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/87

Notis - Mukim Ijok

Oct 18, 2013 -                 WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA     Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.            Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/86

Notis - Mukim Api-api

Oct 18, 2013 -                                WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA        Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.               Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/85

Notis- Mukim Pasangan

Oct 18, 2013 -                      WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR   (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA   Kepada ABU BAKAR BIN ABD RANI yang beralamat di Lot 678, Jalan Sasaran, Sungai Buloh, 45800 Jeram, Selangor. Kepada ASMAH BT YUSOF, BRAHIM BIN BILAL WAHID, FATIMAH BT YUSOF, HAMIDAH BT YUSOF, IBRAHIM BIN YUSOF, ISMAIL BIN YUSOF, KALSUM BT YUSOF, KAMSAH BT AHMAD, LAMAH BT PIHI, MAIMON BT YUSOF, NGAH BT HAJI ABDUL ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/84

Notis - Mukim Kuala Selangor

Oct 18, 2013 -                       WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.        Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum dibayar dan , mulai 1hb Jun, adalah dalam tunggakan.Kamu adalah ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/83

Notis Mukim Ujong Permatang

Oct 18, 2013 -                              WARTA KERAJAAN NEGERI SELANGOR (Seksyen 97 dan 98) NOTIS TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA    Kepada tuannya tanah/tanah-tanah yang diperihal dalam ruangan pertama dan kedua dalam Jadual dibawah ini.           Bahawanya sewa yang dikenakan bagi tanah/tanah-tanah tersebut dan yang genap masa berkenaan dengan tahun ini masih belum ...
Tags matched : rakyat
└http://kualaselangor.selangor.gov.my/kualaselangor.php/pages/view/81

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2018 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: IE9 ke atas/
Firefox 11 ke atas /Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian

iso

Certified to ISO 9001: 2008


Certified to ISO 9001:2008